I samband med en spridningsemission som genomfördes i onoterad miljö under 2020 utfärdade Xpecunia teckningsoptioner av serie 2020/2023. Dessa blir nu föremål för handel.

I samband med en spridningsemission som genomfördes i onoterad miljö under 2020 utfärdade Xpecunia teckningsoptioner av serie 2020/2023. Bolaget har nu erhållit bekräftelse från NGM att teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME under namnet Xpecunia TO1 (ISIN: SE0015194493). Teckningsoptionerna med teckningskurs 5,50 kr st kommer att vara föremål för inlösen mellan 1 – 30 oktober 2023 och sista dagen för handel i teckningsoptionerna är satt till den 25 oktober 2023. Fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.xpecunia.com.