Xpecunias årsredovisning för 2021 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Årsredovisningen finns på svenska i PDF på bolagets hemsida xpecunia.com

Koncern 2021-01-01- 2021-12-31

Nettoomsättning (tkr) 35 934
Resutat efter finansiella poster (tkr) 14 857
Soliditet % 78

Kommentar från VD Daniel Moström : “Xpecunias utveckling är stark och har under 2021 expanderat med goda resultat. För framtiden kan konstateras att Xpecunias finansiella ställning är stabil och vi ser fortsatt en stor efterfrågan på bolagets verksamhet både inom den etablerade verksamheten och den framväxande grenen”

Om bolaget
Xpecunia är ett tekniskt avancerat beräkningsbolag med egna serverparker och minskar den huvudsakligliga direkta kostnaden högst väsentligt med hjälp av industriellt stora solenergianläggningar. Verksamheten anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera och skapa bästa möjliga avkastning. Med en flerårig bevisad lönsamhet har Xpecunia som mål att fortsätta hållbart skala upp den befintliga verksamheten och generera ökade marginaler med allt lägre klimatpåverkan. Likviditetsöverskott skall förvaltas traditionellt finansiellt för att möjliggöra en snabbhet i agerande vid behov.
Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013