Xpecunia Nordic AB (publ) resultatet för Q1 2021. Mycket kraftig ökning av omsättning, resultat och kassaflöde. Den fortsatta starka ökningen av tillväxten har åter bevisat affärsmodellen med hållbar lönsamhet. Omsättningen för Q1 är 77% av föregående helårsomsättning.

Resultat Q1 mån för Xpecunia per 2021-03-31

Nettoomsättningen Q1 uppgår till 4,4 (0,8) Mkr

Resultat efter finansnetto Q1 är positivt 2,7 (0,1) Mkr före skatt
Bruttomarginalen är 88%

Soliditeten är 90%

Kassaflödet är positivt med 1,4 mkr för Q1 2021

Xpecunia har höjt takten betydligt och kraftsamlat resurserna till vår nya huvudsite Zincum. Xpecunias förmåga stärks cirkulärt av lönsam utvinning av grön kryptovaluta med vår affärsmodell som bygger på miljövänligare tillväxt” säger Xpecunias VD Daniel Moström

Xpecunia har under kvartalet delvis öppnat en ny huvudsite i Zincum Serverhall 1 där expansionen pågår och kommer fortlöpa under 2021. Solcellsfälten i Claynest är färdigbyggda och driftsätts tidigt under Q2. Solcellsfält i Zincum är projekterade för Fas 1 av 3, byggnation påbörjas under Q2. Zincum Serverhall 2 och 3 är skalklara och utrustas under Q2, det projekteras minst 6 st totalt i denna fas. Round Mountain har oförändrad status.

Rapporttillfällen anges på Finansiell Kalender på Xpecunia.com

Xpecunia avser att genomföra en IPO under Q2 2021. Rådgivare är Göteborgs Corporate Finance, GCF.se
Vidare detaljer om IPO kommer meddelas inom kort via Pressmeddelande

Läs dagens intervju 5 Snabba Frågor till VD Daniel Moström på Börsvärlden.com

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia har en hållbar lösning som eliminerar miljöproblemet, sänker elkostnaden och dramatiskt höjer lönsamheten på kryptoutvinning. Xpecunia är ett kryptoföretag som utnyttjar fördelen med grön energi och den ekonomiska omvandling som kryptovalutor och blockchain medför.

Från ett operationellt perspektiv representerar elektricitet upp till 99% av kostnaderna vid kryptoutvinning. Istället för att bara använda el från det traditionella el-nätet har Xpecunia Nordic AB (publ) utvecklat en metod för att samfällt utnyttja egenägd grön sol-energi för utvinning av kryptovalutor och samtidigt bygga kassaflödesgenererande tillgångar.

https://news.cision.com/se/xpecunia-nordic/r/xpecunia–resultat-q1-2021,c3321688