Xpecunias aktie listas i euro på en ledande europeisk handelsplats för att skapa nya möjligheter för investerare och för att underlätta för bolagets expansion.

Börsen Nordic Growth Market parallellnoterade den 20 april 2022 Xpecunias aktie på tyska Börse Stuttgarts trading segment “Nordic Growth Market” vilken syftar till att göra svenska bolag mer synliga på kapitalmarknaden inom eurozonen.
Detta innebär att aktien listas i euro och att Xpecunia kommer att rapportera både på svenska och engelska. En ny hemsida på engelska, tyska och svenska har lanserats som bättre speglar Xpecunias affärsmodell och utveckling. Ingen emission har genomförts för att ta detta steg.
 
En likviditetsgaranti för den tyska handeln kommer genomföras av EUWAX AG. Xpecunia har även anlitat en tysk välrenommerad PR- och kommunikationsbyrå för att exponera Xpecunia mot tyska och internationella investerare. Detta medför att bolaget kommer deltaga på plats på investerarträffar i Tyskland och bearbeta tyskspråkig finanspress samt investerare.
 
VD Daniel Moström kommenterar: ” Det är vår tanke och förhoppning att detta blir till godo för aktieägarna och att fler får upp ögonen för vilket innovativt och snabbväxande företag Xpecunia är. Målet är att Xpecunia kan uppfattas som ett stabilt, pålitligt och nyskapande alternativ både för investerare och potentiella affärspartners.

Bakgrunden till detta är flera, bland annat olika typer av diskussioner vi har fört med internationella aktörer på plats i London, Tyskland och andra mer exotiska platser. De har utryckt stort intresse och vi har diskuterat möjligheter för investeringar av expansionskaraktär. En listning av Xpecunias aktie internationellt underlättar sådana möjligheter.
Samarbetet med NGM-börsen har varit enkelt och målinriktat, särskilt VD på NGM Magdalena Hartman och hennes ledningsteam har varit mycket behjälplig i kontakterna med Stuttgartbörsen.”
En längre beskrivning av bolagets syn kommer senare idag att publiceras i samarbete med BörsVärlden. http://www.borsvarlden.com

Om bolaget
Xpecunia är ett tekniskt avancerat beräkningsbolag med egna serverparker och minskar den huvudsakligliga direkta kostnaden högst väsentligt med hjälp av industriellt stora solenergianläggningar. Verksamheten anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera och skapa bästa möjliga avkastning. Med en flerårig bevisad lönsamhet har Xpecunia som mål att fortsätta hållbart skala upp den befintliga verksamheten och generera ökade marginaler med allt lägre klimatpåverkan. Likviditetsöverskott skall förvaltas traditionellt finansiellt för att möjliggöra en snabbhet i agerande vid behov.

Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013