Xpecunia har amorterat 7.5 mkr kontant vilket är 25% av den upptagna kapitalskuld som upptogs för investeringar. Detta har skett enligt den amorteringsplan med långivarna som kommunicerades den 13 januari 2022. Bolaget anser detta är ett styrketecken och till fördel för aktieägarna vilket minskar den finansiella risken.

Xpecunia avser att fortsatt finansiellt konsolidera sin verksamhet som fortsatt uppvisar operationell lönsamhet. Utvecklingen är positiv i verksamheten, utbyggnaden av den egna energin löper på enligt plan som innebär driftstart av 50% av utbyggnadsfasen i skiftet augusti/september. Arbetet med utbyggnaden har gått något bättre än planerat och indikerar att slutfasen sannolikt kan tidigareläggas till Q4 från Q1-2023.
 
Ledningen ser fortsatt ljust på framtiden och har ingen avsikt att revidera bedömningar om framtiden. Xpecunia fortsätter att vara aktivt riskminimerande och fokusera på tillväxt.

Xpecunia är i grunden ett tekniskt beräkningsbolag som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för uthyrd beräkningskapacitet. Denna typ av beräkningskapacitet används främst för AI beräkningar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgart Börsen i Tyskland.
 
 
Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com
 
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013