Saxat från news.cision.com

Xpecunia Nordic AB har under oktober månad genomfört en spridningsemission av Units. Utfallet var positivt och grundemissionen om 10 MSEK tecknades till 123 procent.

Cirka 200 aktieägare deltog i emissionen. Genom spridningsemissionen tillförs Xpecunia cirka 9,2 MSEK efter emissionskostnader. Xpecunia kommer nu inleda arbetet med att söka marknadsnotering av aktien under andra kvartalet 2021.

Vi är mycket nöjda med utfallet, det är katalysatorn vi behöver för att verkställa nästa steg av vår expansion. Det är ytterligare en fullträff för Xpecunia på kort tid, etablerandet av Zincum var den första lyckträffen.” säger VD Daniel Moström. Xpecunia har 1 november tillträtt den tredje tillverkningssiten Zincum som blir långt större än tidigare siter Claynest och RoundMountain. Xpecunia kan drifta 35 gånger nuvarande volymer på Zincum.  Projektering för serverhallen och även solcells-installationerna har påbörjats.

I samband med offentliggörandet av Erbjudandet till allmänheten (grundemissionen om 10 MSEK) aviserade Xpecunia möjligheten att genomföra en riktad emission till s.k. kvalificerade investerare (definierat enligt bilaga 2 till direktiv 2014/65/EU). Den riktade emissionen kommer inte att verkställas.

 

Xpecunia Nordic AB (publ) (”Xpecunia”, eller ”Bolaget”) är ett bolag som utvinner kryptovalutor med hjälp av egna solcellsfält. Bolagets affärsmodell är både lönsam och skalbar.

Noteringsplaner
Xpecunia har för avsikt att ansöka om notering på marknadsplatsen NGM Nordic SME under Q2 2021. Utöver expansionskapital avser Bolaget att förestående nyemission bidra med ytterligare spridning i ägarbasen vilket på sikt bidrar till goda förutsättningar för en notering. Aktieboken förs av EuroClear. Tidigare börserfarenhet återfinns både inom styrelse och ledning. Bolaget ser därför inga hinder eller flaskhalsar som skulle kunna försvåra en notering.

 Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013

 VD: Daniel Moström – 070-7446901

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM"