Med anledning av de förskräckliga händelserna i omvärlden vill vi uppdatera aktieägarna om att Xpecunias verksamhet och förbindelser är helt opåverkade. Vi fortsätter med vår utvecklingsplan som planerat.

Xpecunia har digital backup på alla viktiga data och har inte noterat några störningar. Den digitala infrastrukturen har oberoende redundanta uppkopplingar. En extra vaksamhet och övervakningsaktivitet har vidtagits.
För den fysiska säkerheten finns flera redundanta larm och fysiska hinder samt en omfattande kamerabevakning.

Utvecklingsprojektet med uthyrd datakapacitet fortskrider planenligt och uppvisar fortsatt positiva resultat.

Xpecunia fortsätter att vara välkapitaliserat och aktivt riskminimera. För den kommande årsstämman har ett bemyndigandemandat föreslagits med avsikten att ge bolaget handlingsfrihet om något betydande behov uppstår. Det finns ingen avsikt idag att planera för en emission av något slag.