VÄRDEKEDJA

Dagens utvinning av kryptovalutor använder en stor mängd energi. Det är kostsamt både ur miljösynpunkt och i ekonomiska termer. Xpecunia har utvecklat en metod för att utnyttja egen solenergi för utvinning av kryptovalutor och samtidigt bygga kassaflödesgenererande tillgångar i balansräkningen i och med ägandet av storskaliga solkraftanläggningar och finansiella avkastningstillgångar. Det är miljösmart och lönsamt.

VI SKAPAR

Vi skapar vår egen energi genom helägda solenergifält. När förhållanden är fördelaktiga så köper vi även grön energi från elnätet. När solen skiner förbrukar vi egen energi och säljer överskott till elnätet. När serverbehovet är lägre så säljer vi överskottet av elen.

VI OPTIMERAR

Vi optimerar med vår egenutvecklade algoritm, samt optimerar vilken och hur mycket energi vi använder när vi skall framställa krypto och när vi säljer överskottet av el. Vi optimerar även vilka olika coins vi producerar samt vilka mining pooler som är mest lönsamma.

VI FRAMSTÄLLER

Vi framställer den mest lönsamma kryptovalutan vid varje givet tillfälle. Vi arbetar med flertalet olika pooler och optimerar i realtid. Vår utrustning är energieffektiv och använder den naturliga möjligheten till kylning från svensk natur med luft och vatten.

VI SAMARBETAR

Vi samarbetar med ledande börser för krypto med högsta tänkbara säkerhet. Vi säljer våra kryptoenheter dagligen för att minska risken från volatilitet i marknaden.