NYHETER

XPECUNIA

5 frågor till VD Daniel Moström

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

Xpecunia är i stadig expansion och bygger ut våra anläggningar som idag är tre till antalet i en hög fart. Det har varit ett tufft tempo. De höga kryptopriserna ger naturligtvis ett stort genomslag i vår lönsamhet vilket motiverar oss. Under Q1 kom vi ordentligt in i Zincum och kunde snabbt konvertera stora ytor till serverhall 1. Nummer 2 och 3 har redan nu blivit skalklara, detta arbete kommer vi stegvis fortsätta med under Q2. Solcellsfälten i Claynest på 280 KW är i nu drift och igår lades beställningen på det första fältet i Zincum på 500 KW. Markbearbetning på Zincums kommande solcellsfält projekteras just nu, tillika en utökning – en fördubbling – av krafttillförseln med uppförande av helt nya ställverk.
De kommande åren kommer präglas av fortsatt expansion och takten blir riskavvägd mot intjäningen. Den tredje siten Round Mountain har en ny plan där investeringsplanen skall ta sikte på att maximera utbyggnaden. Xpecunia avser fortsätta expansionen oavbrutet i takt och paralellt med kryptomarknadens utveckling.

2. Hur ser er vision ut?

Xpecunia vill skapa en miljövänligare approach på hur man utvinner krypto. Vår utgångspunkt är att krypto blir en alltmer normaliserad del av det finansiella ekosystemet. Det finns ett stort miljöproblem med en stor del av framställningen och vår metod skapar både grön krypto och väsentligt förbättrad marginalstruktur. Xpecunia vill vara en del av lösningen på miljöanpassad lönsam kryptoutvinning. I grunden handlar innovation om att finna nya vägar för att skapa värde, det har vi bevisat och kommer fortsätta att sträva efter.

3. Vilka är era största utmaningar?

Det finns utmaningar på flera nivåer, krypto är och kommer över lång tid vara en volatil marknad, där jobbar vi med teknisk utveckling. Lönsamheten hänger tätt ihop med strukturen på kryptovalutorna och det ingående nätverket. Vi är dock helt agnostiska gällande samtliga krypto och fokuserar enbart på de för stunden mest lönsamma. Det finns naturligtvis finansiella och regulatoriska utmaningar som kommer förändras över tid. Xpecunia har som grundinställning att vara finansiellt starka vilket innebär ett balanserat kassaflöde som måste hållas positivt. Detta hjälper oss i beslutsfattandet för expansionen och innebär att spekulation i krypto skall undvikas.

4. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

Utan tvekan att vi under Q4-2020 gjorde stora investeringar i utrustning till förmånliga priser och därefter den följande prisuppgången i kryptotillgångar. Därefter var etablerandet av Zincum en stor faktor eftersom vi då kunde driftstarta snabbt och planera vidare expansion till god kostnadseffektivitet. Vår modell med låg overhead och uppstarten av stora solcellsfält kommer ge fortsatta goda resultat. Den planerade IPO:n kommer förändra möjligheterna finansiellt väsentligt och medför ökad uppskalning. En ökad volatilitet på kryptomarknaden vilken rimligen kan förväntas framöver kommer påverka och det förbereder vi oss för. Xpecunia kommer fortsätta investera både defensivt och offensivt för att möta vad än framtiden levererar.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

Xpecunia agerar alltid präglade av expansionsambition. Det finns gott om möjligheter att växa både självständigt och i samspel med andra aktörer, vi har spaning och samtal i den riktningen. Att det blir fler siter, samarbeten och investeringar är självklart även internationellt. Som aktieägare kan man förvänta sig att vi kommer göra allt för att fortsätta leverera, skala upp och vara öppna för dialog. Med fokus på styrka kan man förvänta sig att Xpecunia fortsätter vara offensiva.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]