5 frågor till VD Daniel Moström

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut? Xpecunia är i stadig expansion och bygger ut våra anläggningar som idag är tre till antalet i en hög fart. Det har varit ett tufft tempo. De höga kryptopriserna ger naturligtvis ett stort genomslag i vår lönsamhet vilket motiverar oss. Under Q1 […]

Xpecunia – Resultat Q1 2021

Xpecunia Nordic AB (publ) resultatet för Q1 2021. Mycket kraftig ökning av omsättning, resultat och kassaflöde. Den fortsatta starka ökningen av tillväxten har åter bevisat affärsmodellen med hållbar lönsamhet. Omsättningen för Q1 är 77% av föregående helårsomsättning. Resultat Q1 mån för Xpecunia per 2021-03-31 Nettoomsättningen Q1 uppgår till 4,4 (0,8) Mkr Resultat efter finansnetto Q1 […]