SE XPECUNIA FILMEN

GREEN TECH

Xpecunia Nordic AB (publ) är ett greentech bolag som verkar som ett tekniskt beräkningsbolag med hjälp av förnyelsebar energi med egna solparker. Med vår AI modell Dynamics anpassar vi oss kontinuerligt till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera tillverkningen.

Xpecunia

GREEN TECH

Xpecunia Nordic AB (publ) är ett greentech bolag som verkar som ett tekniskt beräkningsbolag med hjälp av förnyelsebar energi med egna solparker. Med vår AI modell Dynamics anpassar vi oss kontinuerligt till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera tillverkningen.

Enormt skalbar affärsmodell

Xpecunia är ett beräkningsbolag som utnyttjar fördelen med egen solenergi.

Fysiska produktionssiter

Genom att fysiskt skapa produktionssiter som ligger i nära anslutning till varandra, går det att lastbalansera mellan siterna och uppnå en optimal koldioxidneutral produktion som ger en konstant lönsamhet.

Optimalt läge

Xpecunia kan nå ett optimalt läge som är mycket nära noll i extern elkostnad sett över en helårscykel. Den operativa marginalen blir då mycket hög, på gränsen till extrem.

Xpecunia

FRAMTIDEN ÄR NU