produktionssiter

XPECUNIA

Xpecunia

GREEN TECH OFFSET

Genom att fysiskt skapa produktionssiter som ligger i nära anslutning till varandra går det att lastbalansera mellan siterna och uppnå en optimal produktion, koldioxidneutral och konstant lönsamhet.

All produktion förbrukar energi och genom att maximera el från egna solcellsanläggningar kan Xpecunia nå ett optimalt läge som är mycket nära noll i extern el-kostnad sett över en helårscykel. Detta innebär att den operationella marginalen blir mycket hög, på gränsen till extrem. Underhållskostnaderna och overhead (säkerhet, bevakning och IT-tjänster) blir de primära kostnadsposterna, vilket är normalt försumbara. Lastbalanseringen blir nyckeln till den industriella processen. Lastbalansering innebär att både förbrukning och tillverkning dynamiskt växlar mellan siterna med hjälp av en switchbar utjämningsanläggning. Genom att fysiskt skapa produktionssiter som ligger i nära anslutning till varandra går det att lastbalansera mellan siterna och Xpecunia uppnår en optimal produktion som är både koldioxidneutral men ger även en konstant lönsamhet.

Detta innebär att den operationella marginalen blir mycket hög, på gränsen till extrem

XPECUNIA